Forældre, bedsteforældre, pædagoger og alle andre med interesse for børns sprogtilegnelse inviteres til at høre sprogforskeren Justin Markussen-Brown fortæller, hvordan man kan optimere børn muligheder for at lære at læse og stave ved at fokusere på 5 konkrete punkter allerede længe før skolealderen.

Man bør ifølge Justin fokusere på:

(1) Barnets talesproglige færdigheder,

(2) barnets evne til at høre sproglyde (fonologisk opmærksomhed),

(3) barnets bogstavkendskab,

(4) barnets kendskab til hvordan bøger fungerer, og

(5) barnets tidlige legeskrivning.

Når børn har udviklet de her fem ting i et vist omfang i dagtilbudsalderen, bliver det væsentlig lettere for dem at lære at læse og stave senere i skole. Det er cirka 15% af børn, som læser så dårligt i indskoling, at de ikke kan følge med i deres senere skolegang, og derfor er der faktisk en stor bevågenhed både forskningsmæssigt men ikke mindst politisk omkring de her forudsætninger til læseudvikling, og hvordan forældrene og praktikere kan stimulere dem.