Den Danske Sprogkreds arbejder for:

 • at bevare det danske sprog som fundamentet for dansk kultur og samfund.
 • at skabe de bedst mulige betingelser for det danske sprogs
  udvikling inden for kunst, kultur, forskning, uddannelse, markedsføring og nyhedsmedier.
 • at undervisning i dansk sprog opprioriteres inden for alle skoleformer.
 • at gøre op med Dansk Sprognævns såkaldt deskriptive
  sprogpolitik og få indført en klar normativ revision af dansk
  retskrivning med henblik på professionel og kompetent
  kommunikation.
 • at skabe øget sproglig bevidsthed og kritisk stillingtagen til domænetab.
 • at bekæmpe brugen af Danglish, altså sammenrodningen af dansk og engelsk i det offentlige rum, i medierne og inden for uddannelse og forskning.