Vort modersmål er dejligt, det har så mild en klang skrev Edvard Lembke i 1859. Vort muddermål er hæsligt, det har så fæl en klang replicerede Benny Andersen godt 100 år senere. Tiderne havde ændret sig, og det danaske sprog og de gamle lovsange om det var havnet i en sørgelig mudderpøl, som ingen rigtig gad beskæftige sig med.
Sange om det danske sprog har vi samlet nogle af de kendte, gamle sange, nogle af de mere krigeriske sange om det danske sprog, som blev skrevet under krigene i Sønderjylland, nogle af mellemkrigstidens revyviser og endelig en række helt nye sange, hvoraf nogle er skrevet specielt til denne sangbog.

Blandt forfatterne er udover de allerede nævnte Grudtvig, Oehlenschläger, Christian Wilster, Carl Ploug, Poul Heningsen, Piet Hein, P. Sørensen Fugholm, Benny Holst, Per Vers, Sara Fufusawa Hauge, Jens Raahauge, Gonzalo Vargas, Henrik Borg Jensen og Lise Bostrup.

Bogen er forsynet af en udførlig indledning af Lise Bostrup og introduktion til forfattere og komponister af Henrik Borg Jensen og Mogens Wenzel Andreasen.

Sange om det danske sprog kan købes gennem boghandlerne eller bestilles gennem Forlaget Bostrup for 200 kr. incl. moms.

https://lisebostrup.dk/kontakt/