Den Danske Sprogkreds satte sit præg på forfattergruppen Understrømmens festival på Frilandsmuseet fra den 25. til den 27. juni.

Allerede ved åbningen blev der sat fokus på Sprogkredsen, idet formanden for kulturudvalget for Lollands kommune, Tine Vinter Clausen, havde fundet Sprogkredsens plakat over faste vendinger med relation til det danske bondesamfund og bygget sin tale op over udtryk som at gå som katten om den varme grød, tage tyren ved hornene og sætte sit lys under en skæppe. Det var en utrolig sjov tale, som gjorde meget lykke i den store forsamling af lokale politikere, embedsfolk, deltagende forfattere og illustratorer – og så naturligvis gæsterne.

I løbet af festivalen kunne man høre Sprogkredsens medlemmer Ingelise Hallengren, Lone Rytsel, Birthe Aela Faarvang, Bent Christensen og Lise Bostrup tale, og Michael Falkendorf deltog søndag med sit kamera og falkeblik for gode situationer.

I Sprogkredsen er vi enige om, at vores forening ikke kun skal være for københavnere, og det sidste år har vi dels gennem digitale møder og dels gennem deltagelse i lokale arrangementer forsøgt at skabe større interesse for dansk sprog og sprogpolitik, og det ser ud til at lykkes. Antallet af medlemmer er støt stigende.