Den Danske Sprogkreds optager alle, der interesserer sig for det danske sprog, og som er enige i Sprogkredsens værdigrundlag.
Medlemskontingentet er 250 kr. for juni 2022 til juli 2023.

Betal via mobilpay til 26 71 78 37 eller Nordea 2128 0714 426 052. Husk at skrive tydeligt navn og send gerne en mail til formanden samtidig med indbetalingen.
Kontakt formanden, Lise Bostrup, på DenDanskeSprogkreds@gmail.com eller på 38 74 36 00.