Den Danske Sprogkreds optager alle, der interesserer sig for det danske sprog, og som er enige i Sprogkredsens værdigrundlag.
Medlemskontingentet er 300 kr. for 2018.
Kontakt formanden, Lise Bostrup, på DenDanskeSprogkreds@gmail.com eller på 38 74 36 00.