Onsdag den 24. marts afholdt Sprogkredsen sit første åbne medlemsmøde i online-format. Michael Falkendorf viste sjove billeder med karakteristiske fejl på reklamer og skilte i butikker, og Lise Bostrup fortalte om dansk sprogpolitik, majonæsekrigen og domænetabet.

Bortset fra et enkelt lille kiks, hvor “nogen” kom til at trykke på en knap, der afsluttede hele mødet og krævede, at alle loggede på igen, gik det fint.