Den 10. april udkommer Sprogkredsens blad Sprogkræsen for 22. gang. Af indholdet kan vi nævne:

Kong Frederik X’s Kongeord Forbundne, forpligtet, for Kongeriget Danmark analyseres sprogligt. Hvilke grammatiske former er forbundne og forpligtet?

Sprogkredsen deltog i et stort arrangement på Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts og bringer Lise Bostrups tale om forskel på mænds og kvinders sprog med ret så mandschauvenistiske citater fra den meget anerkendte danske sprogforsker, Otto Jespersen (1860-1943) og synspunkter fra den kendte norske feministiske lingvist, Helene Uri (f. 1942) om samme emner. Var de egentlig så uenige?

Køn er ikke et entydigt fænomen, og i artiklen ræven, han vil bide, men min kat, den danser tango diskuterer vi, hvordan opfattelsen af dyr smitter af på brugen af pronomener, og hvordan disneyficeringen af dyrene var en væsentlig faktor for protesterne mod “aflivningen af Marius” i Zoologisk Have i København) i 2014.

Sprogrøgteren, Michael Falkendorf, kritiserer forsimplingen og anglificeringen af det danske sprog, så verberne tro, synes, mene og tænke bliver reduceret til at tænke, inspireret af det engelske to think, der kan dække lidt af hvert.

Endelig beskriver den pensionerede præst og nuværende bestyrelsesmedlem i Den Danske Sprogkreds, Sven Hansen, betingelserne for sproget i folkekirken i dag.

Forsideillustrationen er udarbejdet af billedkunstneren Gert Ejton.

Sprogkræsen udsendes til alle Sprogkredsens medlemmer, findes på folkebibliotekerne (bed gerne dit lokale bibliotek om at abonnere) og kan købes for 20 kr. + porto ved henvendelse til DenDanskeSprogkreds@gmail.com