I morgen, den 2. februar, er det kyndelmisse, og måske skal vi fejre den med at synge Jeppe Aakjærs sang Sneflokke kommer vrimlende fra 1916, der afsluttes med ordene ”Og nu kom Kjørmes Knud”.

Da jeg var barn, troede jeg, at det var en mand, der hed Kjørmes til fornavn og Knud til efternavn, men siden er jeg blevet klogere.

Kjørmes-Knud er en jysk version af ordet kermesse, som også findes i andre dele af landet i formen kyndelmisse, kyndelmisse er en dansk variant af det latinske kyndel missa.

Kyndel eller candelarium betyder lys, og missa betyder messe, så kyndelmisse, kermesse og Kjørmes betyder lysmesse.

Kyndelmisse stammer fra den bibelske fortælling om, at Jomfru Maria viste Jesus frem i templet præcis 40 dage efter hans fødsel. Ifølge Moseloven var en kvinde uren i 40 dage efter en fødsel, og herefter skulle hun gå til templet med sit barn og blive renset.

I det mørke Norden har kyndelmisse også fået betydningen håb om lysets tilbagekomst. Kyndelmissen er knudepunktet, altså midtpunktet i vinteren. Nu er vi halvvejs igennem. Og foråret nærmer sig.

Kyndelmisse blev officielt afskaffet som helligdag i 1770, men i de senere år er mange kirker igen begyndt at fejre dagen med lysgudstjenester, der handler om Jesus som det lys, der sejrer over mørket.

På Vanløse Kulturstation fejres kyndelmissen med morgensang onsdag den 2.2. kl. 9-9.20. og det er Sprogkredsens bestyrelsesmedlem, Ingelise Hallengren, der står for introduktion og sangvalg.

Blandt de sange, der skal synges, er Kyndelmissesang, som er skrevet af Ingelise Hallengren selv i denne måned.

Kyndelmissesang

Mel.: In vernalis temporis/Mørk er november

  1. Renselsesmåned er lysfestens tid,

Mariamesse er inde.

Februar måned med sne kaldes blid,

renselse af helgeninde.

Denne tid er nu her forbi,

og Jesus’ moder er ude af hi,

uren har Maria været.

Kirken fejrer Marias dag,

år syttenhundred var den helligdag:

Lys blev velsignet og æret.

  1. Dagene længes, og lyset får magt.

Januar måned er omme.

Midvinters kulde er nu atter vakt,

frosten og sneen vil komme.

Vinterkulde er Kjørmes knud,

udenfor holder den stop med sin stud,

den halve vinter er gået.

Kyndelmisses sol bringer sne,

er den dog grøn, vil man visselig se

kold og spids påske blir spået.

  1. Kraftige vinde med hvinende jag

varsler en kort tid med kulde.

Og synger lærkerne før denne dag,

græder de ømt over mulde

efter voldermisse  i maj,

efter forår har indfundet sig.

Primstaven viser en krone.

Bonden fested med brændevin,

kager, øl, ja, de åd vist som svin!

Nabo og bonde med kone.

Ingelise Hallengren 2022 J