En af de mest udbredte fejl i det danske sprog i dag er brugen af den engelske genitivform med en apostrof efterfulgt af et s. Man skriver fejlagtigt Lise’s bog i stedet for Lises bog.
Ifølge de danske retskrivningsregler bruger vi kun apostroffer i genitiv i forbindelse med ord, der ender på et s, et z og et x, og i disse tilfælde bruger vi kun en apostrof og ikke noget s: Jens’ hus, Frantz’ idé og Karl Marx’ teorier.
Ofte sukker sprogkræsne danskere over den tiltagende molestering af de danske retskrivningsregler, men her op mod jul kan vi også vælge at glæde os over, at der også somme tider er nogen, der kommer til fornuft og retter ind. Restaurantionskæden Jensens Bøfhus, der i årevis skrev deres navn med apostrof-s, er gået over til den korrekte genitivform på skilte og spisekort.

Man kan jo heldigvis blive klogere. 🙂