I anledning af 75 året for Danmarks befrielse diskuterer Den Danske Sprogkreds det nazistiske sprog.
Formanden for Den Danske Sprogkreds, Lise Bostrup, introducerer den tysk-jødiske lingvist. Victor Klemperer. og hans epokegørende analyser af sin samtids sprog, og forfatteren, Knud Lindholm Lau, sammenligner sproget i visse dele af dagens danske offentlighed nazi-sproget i 1939erne og 1940erne.
Udgangspunktet er Viktor Klemperers hovedværk “LTI” (Lingua Tertii Imperii, Det 3. Riges sprog), det dansksprogede blad Signal og Knud Lindholm Laus analyse af vores samtids sprog i bogen “Bare fordi at …”

Herefter mulighed for debat.

Debatarrangementet foregår i Café Oasen på Kulturstationen i Vanløse den 4. maj 2021 kl. 19-21.30.

Der opkræves 20 kr. i entre.
Arangementet afholdes som et samarbejde mellem Den Danske Sprogkreds og Kulturstationen i Vanløse.

Arrangementet bliver aflyst, hvis der fortsat er fare for corona-smitte den 4. maj. Det vil i givet fald blive meddelt på Kulturstationens og Den Danske Sprogkreds´ hjemmeside og Sprogkredsens Facebook-side.