Dagens ord er antivaxist. Ikke fordi det er kanoniseret af kirken, men fordi ordet er opfundet i dag.

Nye ord bobler frem
I kølvandet på den frygtelige, smitsomme sygdom, corona, er der skabt en lang række nye ord.
Selve ordet corona er latin og betyder krone. Virussen var fået dette navn, fordi den består af en kerne tilsat en masse små krone-formede vækster.
Ordet corona har i de seneste uger været produktivt som 1. led i en lang række sammensætninger med latinske og græske ord som f.eks. coronavirus, coronaepidemi og coronapandemi, og i sammensætninger med danske ord som coronaramt.

Sammensætninger
Det danske sprog er i forvejen rigt på sammensætninger, og det hører med til den almindelige sproglige kompetence, at man kan nye sammensætninger.
En mere raffineret og kompliceret nydannelse er ordet antivaxist. Ordet er både en sammensætning og en afledning. Første del af ordet er det latinske præfiks anti-. Det har vi allerede i det danske sprog i ord som antiautoritær og antiklimaks. Herefter kommer ordet vax, der normalt betyder voks og suffikset –ist, der kan bruges om personer med særlig tilknytning til noget: en pianist spiller klaver, en morfinist er afhængig af morfin, og en socialist er en tilhænger af socialisme.

En anti-vaxxer
For at forstå en antivaxist må vi imedlertid en omvej over ordet antivaxxer. En anti-vaxxer er en en amerikansk samdannelse for personer, der er modstandere af brug af vaccination. Begrebet anti-vaxxer har også været i brug i Danmark de seneste år, og man har i lægekredse været bekymrede over de personer, der uden faglig viden, men på basis af deres følelser og en udbredt mistillid til lægevidenskaben nægter at lade sig vaccinere. Anti-vaxxere er ofte tilhængere af alternativ medicin og forskellige religiøse og ideologiske strømninger, og de kan f.eks. nægte at lade både sig selv og deres børn vaccinere mod tyfus m.v.
De amerikanske sociologer, David Dunning og Justin Kruger, har forsket i fænomenet, og deres forskning har resulteret i det, man kalder Dunning-Kruger-syndromet. De, der lider af dette, er så godt som immune over for rationel og autoritær argumentation. De er sikre på, at de selv kan vurdere situationen bedre end den samlede internationale forskning.

Omvendt proportionalitet
Paradoksalt nok synes det, at sikkerheden er omvendt proportional med vidensniveauet. Mange mennesker uden faglig indsigt er 100 % sikre på, hvad der er rigtigt og forkert, mens forskere i meget høj grad er i tvivl, og også i meget høj grad stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt absolutte sandheder overhovedet findes. Forskere opstiller hypoteser, som de prøver at få af- eller bekræftet, og det er netop den kvalificerede tvivl, der bringer udviklingen fremad.

Kulturbestemt selvovervurdering
Udbredelsen af Dunning-Kruger-syndromet er i høj grad kulturbestemt, og det skulle være langt mindre udbredt i Japan end i USA. Japanere bilder sig altså i langt mindre grad ind, at de er i besiddelse af den hele og fulde sandhed om stort set hvad som helst, eller udtrykt på en anden måde: Japanerne har mere tiltro til autoriteterne end amerikanerne.

Lider dagens skandinaver af Dunning-Krugersyndrom?
Mig bekendt er der ingen, der har prøvet at sætte skandinavernes opfattelse af egne evner ind i en større sammenhæng, men jeg kunne godt forestille mig, at vi ville score ret højt på Dunning-Kruger-skalaen. Her er ideerne om, at vi først og fremmest skal lytte til os selv, og at vi helt ned på et lavt niveau i folkeskolen skal tage stilling til store spørgsmål som religion, forurening, globalisering og politik centrale elementer. “Du skal selv tage stilling”, hedder det. “Din stillingtagen er vigtig.” Herefter går de unge ud i verden som små Greta Tunbergere og føler sig berettiget til at kræve, at alverdens politiske ledere for fremtid skal tage toget eller sejle over Atlanterhavet på en CO2-fri passagerdamper, hvis de skal mødes og skabe internationale resultater.

Tilbage til det nye ord antivaxist
Ordet antivaxist er opfundet af Carsten Bagge Laustsen og præsenteret på Facebook den 29. marts i år. Ordet er en forrygende hybrid af en sammensætning af et klassisk præfiks, en forkortelse for amerikansk slang og et dansk suffiks, der i en vis grad kan få os til at tænke på maoister, marxister, trotzkister og andet godtfolk.
Det bliver spændende, om ordet vil slå an.