Foreningen Ord på Nyord, som er knyttet til en festival på øen Nyord, var tirsdag den 26. november vært for et debatarrangement om dansk sprog.
Arrangementet fandt sted på det smukke bibliotek i Stege, og Den Danske Sprogkreds var repræsenteret ved formanden, Lise Bostrup, og næstformanden, Lone Rytsel.

Lise talte om sprogpolitik og om det danske sprogs egenart eksemplificeret ved de idiomatiske vendinger, og Lone talte om problemer med at knække koden og lære at læse – og også om sprogpolitik.

Spørgelysten var og stor, og stemningen god, og vi fik mange gode, nye kontakter. Den Danske Sprogkreds har nu i to år i træk deltaget på bogmessen i Vordingborg, og vi begynder at få en lille kreds af gode venner på Sydsjælland, Møn, Nyord, Lolland og Falster.