Marianne Christensen fra Sydsjælland kan fortælle historier. Hun mestrer den urgamle kunst at fortælle fra hjerte til hjerte og drage lytterne ind i fortællingens univers og nærmere sig selv. Marianne Christensen er født ind i en fortællende familie, og hun videregiver en tradition, der lader det mundtlige sprog komme til sin ret. Næstformanden for Den Danske Sprogkreds, Lone Rytsel, byder velkommen.

Vi synger et par helt nyskrevne danske sange før og efter Mariannes fortællinger.

Onsdag den 5. september kl. 15-17 i caféen i Kulturstationen i Vanløse.

Entré 50 kr. gratis for medlemmer.