Den 16. maj kl. 14-17 åbner Sprogkredsen i samarbejde med Galleri Lowlands et kreativt ordværksted, hvor sprogelskere kan komme og skabe nye ord sammen. Det kan være ord for et nyt fænomen, som vi endnu ikke har et navn for, og det kan være en flot lydgruppe, som endnu ikke har en betydning. Det kan være navneord, udsagnsord, tillægsord og udråbsord, og det kan være simple ord, sammensatte og afledte ord.

Det hele foregår blandt de flotte malerier og skulpturer på Gallery Lowlands, Rørholmsgade 2B, 1352 København og ledes af billedkunstneren Tine Rinds og Sprogkredsens formand, Lise Bostrup. Der er gratis adgang, men da der kun er plads til 10 deltagere, er det nødvendigt at tilmelde sig på forhånd til DenDanskeSprogkreds@gmail.com.