Når små børn skal underholdes af deres tablets, kan det føre til sproglige vanskeligheder senere i livet. Det erfarede jeg, da et pæredansk barn sagde, at ambulancen var “white” og ikke “hvid”.