Onsdag den 25. maj holdt Sprogkredsen et digitalt møde om dialekter.

Lise Bostrup gennemgik først de træk, der adskiller de forskellige dialekter fra hinanden: stød, bortfald af tryksvage stavelser, bløde d’er, diftonger, foranstillet/efterstillet bestemthed, det forsvundne han-køn, ordstilling og nogle træk ved forskellene i ordforrådet.

Hernæst fortalte Poul Sørensen om vendelbomål og læste en tekst af Hanne-Vibeke Holsts far, Knud Holst, på vendelbomål og i oversættelse.

Til sidst var der tid til et par spørgsmål, hvor vi bl.a. snakkede om antallet af dialekter i dagens Danmark og dialekternes fremtid.

Det var ganske interessant, og der var også plads til et par gode grin.

Vores store udfordring er teknikken: Mindst fire af Sprogkredsens medlemmer forsøgte at komme ind i mødet, men måtte opgive.