Den Danske Sprogkreds har netop afholdt en meget hyggelig juleafslutning på Kulturstationen i Vanløse. Elisabeth Handberg spillede op til fællessang, vi spillede Sprogkredsens billedlotteri med Gert Ejtons illustrationer til danske idiomatiske vendinger, og Karin Sigurskjold gav en spændende fortolkning af Nissen hos spækhøkeren, hvor hun sammenlignede H.C. Andersens eventyr med Platons historie om hulen. Ingelise Hallengren havde medbragt nogle sjove quizzer bl.a. om homonymer, altså ord med samme form, men forskellig betydning, og så var der ellers en livlig snak med udgangspunkt i sproglige fænomener og Sprogkredsens planer for 2022.