Dansk i samspil, som er det 5. bind af Det Danske Sprog– og Litteraturselskabs Dansk sproghistorie, handler om brugen af det danske sprog i udlandet og udenlandske sprog i Danmark. Redaktionen af det 380 sider lange værk har sammensat en perlerække af vidt forskellige, farverige kapitler om så forskellige emner som det danske sprog i Dansk Vestindien, grønlandske og dansk på Grønland, polsk hos roepolakkerne på Lolland og dansk blandt sønderjyder i Slesvig. Det er bestemt ikke kedeligt at læse Dansk i samspil, og de mange flotte illustrationer og billedtavler forfører en i at lægge bogen fra sig, før man har fået den bladret igennem til sidste side.

Spørgsmålet er så bare, om ikke redaktøren, Ebba Hjorth, er kommet til at smide barnet ud med badevandet i bestræbelsen på at lave dette letlæste mammutværk. De mange små kapitler, der beskriver vidt forskellige problemstillinger knyttet til helt forskellige historiske perioder og sociale forhold, kommer let til at give et falsk indtryk af parallelitet og ligeværdigt samspil. Vikingerne berigede det engelske sprog med mange danske ord. Siden 2. verdenskrig er det englænderne, der beriger vores sprog med deres ord. Lige for lige, når venskab skal holdes. Samspillet fungerer perfekt. Eller gør det?

Karen Margrethe Pedersen, der har skrevet kapitlet om dansk i Sydslesvig, har tydeligvis haft sine betænkeligheder ved det historieløse koncept og forklarer:

Det er et kunstgreb at beskrive det danske sprogs historie i Sydslesvig som dansk uden for Danmark fordi området har hørt til det danske rige indtil 1864.

Ja, det er ret kunstigt, og det er nok ikke en beskrivelse, der vinder tilhængere blandt det danske mindretal syd for grænsen. På samme måde er der også noget kunstigt ved at beskrive dansk i Norge som dansk uden for Danmark før 1814. Vi må da vist hellere få pillet ham den norske komediedigter ned fra piedestalen foran Det kgl. Teater.

Mon ikke redaktionen af Sproghistorien kunne have undgået de mange kunstige kunstgreb, hvis man havde valgt en kronologisk struktur og brugt sprogets, og ikke Danmarks nuværende grænser, som udgangspunkt.

Dansk i samspil. Dansk Sproghistorie bd. 5 Det Danske Sprog– og Litteraturselskab, 2021. Det 6. og sidste bind i Dansk Sproghistorie udkommer den 25. februar 2022.