Harald Bergstedts børnesange er en del af den danske kulturarv, men den gamle digters sange for voksne er forsvundet ud i glemslens mørke. Onsdag den 6. oktober sang operasangerinden Nickie Johansson med sin mand ved flyglet en række af Bergstedts smukke sange, og der var mulighed for at synge med på flere af dem.

Mest imponerende var hendes fortolkning af Bergstedts sang Karusellen, der handler om to unge forelskede mennesker, hvis kærlighed vokser og vokser i takt med karusellens drejninger.  Melodien er oprindelig komponeret af Jørgen Nielsen med henblik på korsang, men Nickie Johansson præsenterede den som en smuk solo.

Tre af Harald Bergstedts børnebørn havde assisteret med at finde tekster og noder til de gamle sange, og de deltog også i arrangementet, ligesom formanden for Vanløse Kulturudvalg, Bent Christensen, og Lena Krause, der som barn havde kendt Harald Bergstedt.

Efter sangene udspandt der sig en meget interessant diskussion om sangteksterne set i lyset af forfatterens tilknytning til nazismen under 2. verdenskrig. Meningerne var delte, men stemningen var god og konstruktiv.

Som afslutning sang vi Bergstedts mest kendte sang: “Jeg ved en lærkerede”.