Må man amme i kirken? Er det kun Helle, der pakker varerne i supermarkedet? Kan man spise handsker til forret?

Ifølge dansk retskrivning betyder to ens konsonanter lige efter hinanden inde i et ord ikke, at den samme lyd skal udtales to gange, men angiver, at den foregående vokal er kort. En enkelt konsonant angiver derimod, at den foregående vokal er lang, og forskellen mellem korte og lange vokaler kan være afgørende for, at man kan forstå et ords betydning.