Da Den Danske Sprogkreds´prisfest i 2020 planlægger vi at gentage successen og overrække Svaneprisen og Ællingeprisen i september 2021.

Svaneprisen tildeles en person, der enten formidler det danske sprog på fremragende vis, eller en person, hvis brug af det danske sprog kan tjene som et forbillede for andre. I 2020 gik Svaneprisen til forfatteren, dansklæreren og organisatoren Jens Raahauge.

Ællingeprisen tildeles en person, hvis indsats for det danske sprog eller egen sprogbrug giver plads til forbedring. I 2020 gik Ællingeprisen til sprogredaktør Martin Kristiansen, der gør et flot stykke arbejde for at forbedre det danske sprog i Danmarks Radio, men sproget i DR giver stadig plads til forbedring.

Alle både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til at foreslå prismodtagere for 2021. Sidste frist for indsendelse er ikke fastlagt endnu, men forslag modtages gerne løbende.

Alle Sprogkredsens medlemmer vil blive inviteret til prisfesten.

Vi orienterer løbende om udvælgelsen af prismodtagere og prisfesten i Sprogkredsens blad Sprogkræsen, på vores hjemmeside og vores Facebookside.