Sprogforskeren Jan Heegaard fortalte levende og engageret om de fire miljøer i Argentina, hvor danske udvandrere af 2., 3. og 4. generation stadig taler dansk. Sproget er præget af spanske låneord og syntaksen er i noget grad ændret, men sproget er stadig let at forstå. Det er miljøerne omkring de danske kirker, der har holdt og stadig holder det danske sprogfællesskab levende, og der har været en vis form for dansk afstandstagen til den øvrige befolkning.
Efter en pause fortalte Irina Bjørne, der er født i Rusland, Yassar Ghanbar, der er født i Afghanistan og Rainer Verhoeven fra Tyskland om deres bestræbelser på at holde liv i det sprog, de lærte som små.