I den danske sprogdebat taler vi meget om udlændinge, der kan / skal / vil / prøver eller ikke prøver at lære dansk. Den diskussion er relevant og udmærket, men vi tager lige en pause fra den på Den internationale modersmålsdag fredag den 21. februar. I stedet stiller Den Danske sprogkreds spørgsmålet: Hvad sker der med folks modersmål, når de flytter til et andet land.
Lingvisten Jan Heegård har forsket i dansk som udvandrersprog i Argentina og vil fortælle om det danske sprog, der har overlevet flere generationer i miljøer omkring landets fire danske kirker.
Efter en kort pause fortæller Irina Bjørne (født i Rusland) Yassar Ghanbari (født i Afganistan) og Rainer Verhoeven (født i Tyskland) om udfordringerne ved at holde sit oprindelige sprog ved lige. Hvis man ikke sørger for at være i direkte kontakt med et sprog, vil ens beherskelse af modersmålet hurtigt blive forældet og præget af mangel på ord for moderne forhold.
Kan det ikke være lige meget? Jo, det er der mange, der synes, men der er også mange, der føler et savn, fordi sprog og identitet er tæt forbundne størrelser.

Arrangementet finder sted i Kultursalen på Kulturstationen i Vanløse (nabo til Vanløse station) den 21.2. kl. 19. Gratis adgang og mulighed for at købe vin og vand – og Sprogkredsens debatbog: Er dit modersmål okay? og øvrige udgivelser.