Christian Braad Thomsen rejste den 5. oktober en debat på Facebook om udtalen af henholdvis ligge og lægge.
Han har fundet ”endnu et eksempel på at tv-avisens medarbejdere ikke kan tale dansk. Sportens speaker indleder i aften med ordene: “Vi ligger ud med…” Hvornår skrider DRs ledelse mod ind? Jeg gætter på, det aldrig sker, fordi ledelsen ikke selv kan tale dansk.” Den 5.10.2019. (Ordret citeret)
Braad Thomsen og mange andre har imidlertid ikke forstået, at der i Danmark slet ikke findes en officiel norm for dansk udtale. Gamle dages drøm om et dansk ”rigsmål” er for længst begravet på de danske universiteter, og al forskning om moderne dansk udtale handler om ”udtalevariation”, altså forskelle på dialekter, regionalsprog, sociolekter, aldersbetinget sprog og diverse former for udtale blandt udlændinge i Danmark med røddder  forskellige sprogområder.
Modstanden mod at definere en dansk standardudtale har rødder i 60’ernes oprør mod autoriteter, og ønsket om at demokratisere normerne og anse alle udtaler for lige gode er ganske sympatisk, men nu står vi tilbage med en situation, hvor alle, der skal arbejde med talesprog, må opfinde deres egne normer og deres egne forklaringer.

Så svaret på spørgsmålet i overskriften er: Nej, der findes ingen norm for dansk udtale i dag.