Formål og stiftelse

Den 14. august 2017 kl. 19.30 stiftende generalforsamling på Café 22, Sortedams Dosseringen 21 ved søerne i Københavns centrum.

De stiftende medlemmer var Brita Vibeke Andersen, Lise Bostrup, Jael Nordbek Azoulay, Jannie Rytsel, Lone Rytsel, Canan Susanne Korkmaz Corum, Rainer Verhoeven, Hisako Ogawa, Charley Sofia Jørn, Nanna Skovgaard Andersen, Jon Milner, Bent Holshagen Hemmingsen og Annette Drachmann

Vi valgte en bestyrelse bestående af formand Lise Bostrup, næstformand Lone Rytsel og Brita Vibeke Andersen som kasserer. Rainer Verhoeven, Charley Sofia Jørn og Annette Skovgaard Andersen er almindelige bestyrelsesmedlemmer.

Under den stiftende generalforsamling præsenterede Lise Bostrup et foreløbigt hæfte med sange om det danske sprog, og der blev sunget nogle sange derfra.

Bestyrelse

 1. august Café 22 – umiddelbart efter den stiftende generalforsamling
 2. august Kulturstationen i Vanløse
 3. oktober VVC Albertslund
 4. december hos Lise, Herlufsholmvej 11 i Vanløse
 5. februar hos Lone VVC Albertslund

I løbet af de første måneder trak Annette Skovgaard Andersen og Charley Sofia Jorn sig beklageligvis ud af bestyrelsen af personlige årsager, og Brita Vibeke Andersen meddelte, at hun ikke kunne få tid til at passe hvervet som kasserer.

Regnskab

Som en midlertidig løsning har Lise Bostrup ført regnskabet med ekstern assistance fra Rene Sarabia Johannsen.

Den Danske Sprogkreds er blevet registreret med nummeret SE 38 85 56 53, og der er oprettet en firmakonto i Den Danske Bank.

Regnskabet følger kalenderåret.

Planen for Den Danske Sprogkreds første år

Strategien for Den Danske Sprogkreds første år har været

 • At styrke den interessen for dansk sprog og en normativ sprogpolitik i gennem trykte og elektroniske medier
 • At skabe seriøse udgivelser inden for dansk sprog og sprogdebat
 • At afklare og videreudvikle Sprogkredsens synspunkter gennem en fortløbende debat
 • At opbygge samarbejdsrelationer til Kulturhuse, biblioteker, højskoler og aftenskoler m.v.
 • At afholde foredrag og debatarrangementer i og uden for København
 • At skaffe nye medlemmer
 • At skaffe eksterne økonomiske midler til dækning af selskabets udgivelser til såvel udgivelser som arrangementer.

Egne arrangementer med debat om dansk sprog

Den Danske Sprogkreds har i sit første leveår lagt stor vægt på afholdelse af åbne medlemsmøder om sproglige emner. Vi har

 1. august aften Folkeskolelæreren Canan Susanne Korkmaz Corum fortalte om at undervise tyrkiske børn i dansk, og oversætteren Rainer Verhoeven om at oversætte for WHO. Jael Azoulay spiller til uddelt sanghæfte
 2. september aften Phd. Jon Milner talte om danske dialekter og udtaleforskelle. Jael Azoulai spillede til fællessang fra sanghæftet.
 3. oktober Digteren Søren Ulrik Thomsen læste og fortalte om sit forhold til det danske sprog. Jael Azoulay spillede sange til fællessang efter Søren Ulrik Thomsens valg. Arrangementet foregik i festsalen på kollegiet Regensen i samarbejde med kollegiets bestyrelse. Mange af de unge regensianere samt et par fra Regensianersamfundet deltog.

10.-12. november Stand på BogForum i Bellacentret

 1. november Er dit modersmål okay? Debat på Bellascenen med Per Ivar Vågland (Svenska Språkförsvaret), Reiner Pogarell (Verein Deutche Sprache) og Ástís Sigurgestsdóttir (Island) med Lise Bostrup som moderator og Rainer Verhoeven som tolk)

11.og 12. november Den italienske oversætter Bruno Berni taler på Den Danske Sprog­kreds’ stand på Bogforum med udgangspunkt i hans artikel i Er dit modersmål okay?

 1. december Julearrangement med konkurrence om dansk sprog på Kultur­stationen i Vanløse. Jael Azoulai akkompagnerede et udvalg af julesange til fællessang.
 2. januar Forfatteren og musikeksperten Mogens Wenzel Andreasen talte om sproget i hans barndom.
 3. februar International modersmålsdag om faste udtryk og uoversættelighed
 4. marts Bandeord med Marianne Rathje og Poul Sørensen (blev syg, men havde sendt et oplæg, der blev læst op). Præsentation af nyskrevne sange om dansk sprog ved Henrik Borg Jensen.
 5. april Dansk udtale med Lise Bostrup. Præsentation af flere nyskrevne sange af Henrik Borg Jensen samt Sara Hauge.
 6. april Oversættelse af den norske roman I slagtemåneden med forfatteren Fartein Horgar og oversætteren Bent Holshagen Hemmingsen. Fællessang efter Fartein Horgars valg.
 7. maj Ny dansk sprogpolitik ved Lise Bostrup. Ny fællessang af Vargos Gonzales i Henrik Borg Jensen og Lise Bostrups bearbejdning.

Arrangementerne har fundet sted på Kulturstationen i Vanløse, hvor der ikke er anført andet.

Deltagelse i bogmesser og udstillinger

10-12. november              Deltagelse på BogForum under eget navn, men på Forlaget Bostrups stand. Rainer Verhoeven, Brita Vibeke Andersen, Annelise Jarvis Hansen, Jael Azoulay, Thomas Larsen og Lise Bostrup deltog i pasningen.

6.-7. marts                         Deltagelse på stand på Læringsfestivallen i samarbejde med Vestegnens Voksenundervisningscenter. Lone Rytsel og Lise Bostrup passede standen. Møde med bl.a. Dansklærerforeningen og aftale om regelmæssige blogindlæg på www.Folkeskolen.dk om Den Danske Sprogkreds’ synspunkter.

Deltagelse i internationale arrangementer

 1. april Michael Bach Ipsen og Lise Bostrup deltog i Svenska Språkförsvarets årsmøde i Stockholm

Udgivelser

Sprogkredsens udgivelse af debatbogen Er dit modersmål okay? Sprogpolitik i Danmark – og ude i verden den 10. november. Udsendt til alle medlemmer.

Brochurer om Den Danske Sprogkreds og Sprogkredsens aktuelle program (opdateret flere gange og udsendt digitalt til medlemmerne og uddelt ved hvert møde).

Hjemmeside og Facebookside

Den Danske Sprogkreds etablerede straks ved grundlæggelsen en Facebookside. Siden bringer informationer om alle Sprogkredsens tiltag, små indlæg om sprogpolitik og en række indlæg om sprogrigtighed. Siden er lukket for at forhindre spam, men har dd. 502 medlemmer.

Den Danske Sprogkreds har etableret hjemmesiden DenDanskeSprogkreds.dk.

Siden består af

 • en forside med mindre indlæg om dansk sprog
 • en side med informationer om Sprogkredsen, mulighed for indmeldelse, kontingent mv.
 • en side med oversigt over de kommende arrangementer
 • en side med links til artikler af eller om os, herunder anmeldelser af Er dit modermål okay?
 • Hjemmesiden kom først i gang i maj, men ved at arbejde med Facebook-henvisnin­ger, har vi haft flere tusind besøgende.

Siden opdateres jævnligt ved Rainer Verhoeven og Lise Bostrup, der passer siden.

Omtale og indlæg i medierne

Den Danske Sprogkreds har mødt utrolig stor velvilje i Danmark.

Februar 2017                     Gør Dansk Sprognævn det danske sprog en bjørnetjeneste af Lise Bostrup, Kristeligt Dagblad

Marts 2017                        Resterne af dansk sprog i Vestindien i dag af Lise Bostrup, Magasinet for Dansk Vestindisk Selskab

 1. november Danmarks besynderlige sprogpolitik. Kronik af Lise Bostrup i Kristelig Dagblad (med redaktionel forsideartikel)
 2. november Danmarks Radios Kulturnyheder refererede udførligt Kristeligt Dagblad torsdag formiddag
 3. november TV2 bragte en diskussion mellem direktøren for Dansk Sprog­nævn, Sabine Kirchmeier og Lise Bostrup for Den Danske Sprogkreds.
 4. november DRTV-programmet Deadline Den Danske Ordbogs redaktør Lars Trap Jensen i debat med Lise Bostrup
 5. november Debatprogrammet Deadline genudsendes
 6. november TV Bella: Fartein Horgar
 7. december Hvad er der galt i at sige Hvad er der galt med at sige god jul i stedet for merry christmas? Kronik i Kristeligt Dagblad
 8. februar Dansk smør er populært i Tyskland, Kristeligt Dagblad
 9. februar Det danske sprog er ved at gå i opløsning og forsvinde. Vi skal tage det danske sprog mere alvorligt, Kristeligt Dagblad
 10. marts Reformen, der satte bollen over å’et, Kristeligt Dagblad
 11. marts Bander Egon Olsen? Vanløse Avis

20. marts Er der forskel på et hundehoved og en satan? Der er sket et skred i opfattelsen af bandeord, Kristeligt Dagblad

 1. april Det danske komma fylder 100 år, kronik i Kristeligt Dagblad

maj    Er dit modersmål okay? Tidsskriftet Critique

?        Det regner skomagerdrenge, interview med Flemming Saugmann, Vanløse Avis

 1. juni DR bryder med Dansk Sprognævns Robin Hood-politik, kronik i Berlingske Tidende

Blog på Folkeskolen.dk

 1. juni Danmarks Radio gør op med Dansk Sprognævns Robin Hood-politik
 2. juni Danske medier blæser på Retskrivningsordbogen
 3. juni Veduhabångnmæ?
 4. juni Hvis er dets?
 5. juli Sommerkursus i dansk
 6. juli Hvem røgter det danske sprog i dag?
 7. august Det danske sprog er en svær en.

Foredrag

 1. februar To kommateringssystemer, AOF Frederiksberg/København
 2. februar Dansk basisgrammatik, AOF Frederiksberg/København
 3. april Dansk sprog i lærebøger i dansk for udlændinge, Odense Univer­sitet

International sprogpolitik, Den Internationale Højskole

 1. juli Har vi det sprog, vi fortjener, Marielyst Højskole
 2. august Dansk sprogpolitik, Studieskolen
 3. august Language politics in Europe, Studieskolen

Internationalt samarbejde

Møde i Stockholm af Svenska Språkförsvaret. Lille oplæg.

Møde på Københavns Universitet med Dansk Sprognævn m.fl.

Medlemmer

Der er 49 betalende medlemmer pr. 14.8., 500 medlemmer af Sprogkredsens Facebook-gruppe, og mellem 20 og 200, der følger Sprogkredsens opslag på www.Sprogkredsen.dk.

Tak for hjælpen

Ole Jensen og Cæcilie Hjorth Pedersen på Kulturstationen i Vanløse; Annelise Jarvis Hansen for design af Sprogkredsens logo; Jael Axoulay, Henrik Borg Jensen for at spille til arrangementerne; Jael Azoulay, Rainer Verhoefen, Thomas Larsen, Annelise Jarvis Hansen, Brita Vibeke Andersen for at passe stand på BogForum.

Økonomisk støtte

Jocks Fond: 20.000 kr. til Er dit modersmål okay? og 20.000 kr. til sangbogen; Velux Fonden: 11.500 kr. til sangbogen; Kunstrådet: 5.000 kr. til Søren Ulrik Thomsens honorar; Realmæglerne, Vanløse: 2.000 kr. til sanghæftet; VVC, Vestegnen: standleje på Læringsfestivalen; Forlaget Bostrup: Fremstilling af brochurer, plakater, roll up, stand- og sceneleje på BogForum.

Den 14.8. 2018

Lise Bostrup (formand)