Den kendte og populære politiker Bertel Haarder brænder for det danske sprog, og onsdag den 16. november har Den Danske Sprogkreds inviteret ham til at fortælle om sproget og dets betydning for såvel ham personligt som for den danske kulturpolitik.

Elisabeth Handberg vil lægge op til fællessang ud fra Sprogkredsens sangbog Sange om det danske sprog, og sprogkredsens formand, Lise Bostrup, byder velkommen og er ordstyrer ved den efterfølgende debat.

Der er gratis adgang, men af hensyn til indkøb af kage og vin beder vi om tilmelding senest tirsdag den 15. november.

Arrangementet er støttet af Vanløse Lokaludvalg.