Det blev en dejlig aften onsdag den 16. november, hvor Bertel Haarder friskt og veloplagt fortalte om sin barndoms oplevelser med dansk og tysk sprog i Nordslesvig, om at tale både dialekt og rigsdansk, om vigtigtigheden af at fastholde kommunikationen mellem folkene i de nordiske lande og dagens manglende danske sprogpolitik.

Der var godt 40 deltagere, der alle sang med på Bertel Haarders sang “Det er et venligt lille land”, som er nr. 412 i Højskolesangbogen samt flere af sangene i Sprogkredsens sangbog “Sange om det danske sprog” (Forlaget Bostrup 2018). Elisabeth Handberg spillede, og Lise Bostrup bød velkommen og fungerede som ordstyrer.