Corona-nedlukningen var ikke så slem, at den ikke var godt for noget. Det gode var i Sprogkredsens perspektiv, at vi lærte at kommunikere med vores medlemmer over den digitale platform zoom.

Onsdag den 23. marts genoptog vi traditionen, og den dansk-canadiske lingvist Justin Markussen-Brown fortalte detaljeret om børns sprogtilegnelse fra de er nyfødte og op til skolealderen.

Justin viste billeder af små børn og spillede lydoptagelser af det, der bare kunne lyde som bo-bo-bo, men som Justin analyserede som trin på en målrettet sproglig udvikling. “Børn er både lingvister og statistikere”, sagde han, og hans analyse af børnenes sprogudvikling og de deraf følgende råd til voksne, der gerne vil stimulere børnenes sproglige udvikling, var imponerende.

Sprogkredsen vil i fremtiden både følge Justin Markussen-Browns forskning og fortsætte traditionen for digitale foredrag og debatmøder.