På lørdag er det 82 år siden, altså i 1940, Danmark blev besat af det nazistiske Tyskland. I Den Danske Sprogkreds benytter vi dagen til at se på de retoriske og sproglige midler, der førte Adolf Hitler til magten, og vi skal diskutere, hvorvidt man kan genfinde træk af nazisternes udtryksform i dagens politiske debat i Danmark.

Sprogkredsens formand Lise Bostrup, der er cand.mag. i dansk og tysk, vil først gennemgå en række træk, som findes i nazisterne propaganda, og hernæst vil Knud Lindholm Lau tale om udtryksformer og forestillinger i dagens danske debat om udlændinge.

Den tysk-jødiske lingvist Victor Klemperers Det tredje Riges Sprog, som Knud Lindholm Lau har udgivet, vil indgå i fremstillingen lige som Lindholm Laus egen bog Bare fordi at – sprog og forestillinger i udlændingedebatten.

Herefter vil vi diskutere, om og eventuelt i hvilken grad der findes paralleller.

Arrangementet finder sted den 9.4. kl. 19 i Kultursalen på Kulturstationen i Vanløse, og der er gratis adgang. Tilmelding på mail til DenDanskeSprogkreds@gmail.com er ønskelig, men ikke obligatorisk.