For mange udlændinge er det lettere at lære at læse danske tekster end at forstå talt dansk. De mange vokaler, det danske stød og de bogstavelser og stavelser, der ikke bliver udtalt i almindeligt talesprog volder store problemer.

For halvandet år siden lavede jeg en lille bog bestående af 40 små tekster og dialoger om interessante emner, der kan bruges som diskussionsoplæg. Alle teksterne blev indtalt af personer med erfaring med mundtlig formidling, og herefter blev de lagt op op til gratis download på ForlagetBostrup.dk.

Mange af lytteteksterne er faktuelle og handler f.eks. om Ørestaden, Arkitektstudiet, SU, Karakterskalaen, Lagkagehuset, Kødbyen, mindre butikker i krise, butikstyverier, livet på de små øer Femø og Fejø, fremmedord, sprogpolitik, arbejdsløshed og lotterispil.

Andre er fiktive dialoger.

At lytteteksterne er meget populære kan jeg se på statistikken over downloads på hjemmesiden.

Som en slags facitliste udgav jeg en udskrift af teksterne med titlen 40 lyttetekster til undervisningen i dansk for udlændinge på mellemtrinnet, og også den er blevet meget populær, faktisk så populær, at jeg knap to år efter udgivelsen har måttet trykke et nyt oplag.

40 lyttetekster er udarbejdet i tilknytning til lærebogen Danskere, men den kan også bruges supplement til en hvilken som helst lærebog i dansk for udlændinge på mellemtrinnet, og den kan bruges til selvstudium.

Bogen kan bestilles gennem boghandlen eller her på siden for 120 kr. inkl. moms, men ekskl. porto.