Onsdag den 2. marts kl. 19 holder Henrik Gottlieb foredrag om den engelske påvirkning af det danske sprog. Udgangspunktet for foredraget  er hans disputats Echoes of English. Anglicims in minor speech communities – with special focus on danish and Afrikaans, som han forsvarede den 29. oktober 2021.

Sprogkræsen bragte allerede i det første nummer af Sprogkræsen en artikel af Henrik Gottlieb, hvor han beskrev, hvordan det danske sprog står i fare for at udvikle sig til et intimssfæresprog, altså et sprog, der kan bruges til hverdagskommunikation i en snæver kreds, mens det engelske sprog bruges i forbindelse med f.eks. business, pr og science.

Er frygten for anglificering af det danske sprog begrundet, spurgte vi den dengang. “Nej, aldeles ikke”, lød svaret fra stort set alle danske sprogforskere, der som med en mund kunne fortælle os, at “sprog udvikler sig efter deres egne love, og at der ikke er nogen, der kan ændre på dem”, og at det danske sprog var gammelt og stærkt og nok skulle klare sig uanset hvad.

Denne slags hopper Henrik Gottlieb ikke på, og i foredraget den 2. marts forklarer han, hvorfor han mener, at frygten for anglicimerne er fuldt berettiget.