Onsdag den 2. marts holdt dr.phil. Henrik Gottlieb et meget interessant og tankevækkende foredrag om det engelske sprogs indflydelse på moderne dansk. Foredraget, der var baseret på hans doktordisputats, der blev forsvaret i efteråret 2021 indeholdt et væld af eksempler på indflydelse i mange forskellige kategorier.

Henrik Gottlieb talte meget om forskellen på synlig og usynlig indflydelse. Den synlige er, når man optager et ord i det danske sprog, som helt tydeligt er engelsk som f.eks. “sale”.

Den usynlige påvirkning består i, at man oversætter engelske udtryk til dansk eller omdefinerer danske ord med engelsk forbillede. Tidligere betød “at omfavne” noget fysisk, nu bruges det i en langt bredere betydning.

Foredraget indeholdt et væld af eksempler og ganske meget statistik, men det var spændende og levende, og der blev stillet mange spørgsmål efter foredraget.

Henrik Gottliebs power points kan fås ved henvendelse til DenDanskeSprogkreds@gmail.com.