Den Danske Sprogkreds

Tag

Henrik Gottlieb

Den engelske påvirkning af det danske sprog

Er det danske sprog truet af den engelske påvirkning? Nej, siger Dansk Sprognævn og flertallet af danske sprogforskere i kor. Jo, det er, siger Henrik Gottlieb, der i oktober 2021 forsvarede sin doktorafhandling om engelsk påvirkning på mindre sprogsamfund med… Læs mere →

Den engelske påvirkning af det danske sprog

Onsdag den 2. marts kl. 19 holder Henrik Gottlieb foredrag om den engelske påvirkning af det danske sprog. Udgangspunktet for foredraget  er hans disputats Echoes of English. Anglicims in minor speech communities – with special focus on danish and Afrikaans,… Læs mere →

Doktordisputats om engelsk påvirkning af dansk

Fredag den 29.oktober forsvarede Den Danske Sprogkreds’ gode ven, Henrik Gottlieb, sin disputats: Echoes of English Anglicisms in minor speech communities – with special focus on Danish and Afrikaans Henrik Gottlieb fortalte om forskellige typer engelsk påvirkning af det danske… Læs mere →

© 2022 Den Danske Sprogkreds

Developed and maintained by ClearWebStatsUp ↑