Den Danske Sprogkreds

Month

februar 2022

Mundtligt dansk er svært at forstå

For mange udlændinge er det lettere at lære at læse danske tekster end at forstå talt dansk. De mange vokaler, det danske stød og de bogstavelser og stavelser, der ikke bliver udtalt i almindeligt talesprog volder store problemer. For halvandet… Læs mere →

Den engelske påvirkning af det danske sprog

Onsdag den 2. marts kl. 19 holder Henrik Gottlieb foredrag om den engelske påvirkning af det danske sprog. Udgangspunktet for foredraget  er hans disputats Echoes of English. Anglicims in minor speech communities – with special focus on danish and Afrikaans,… Læs mere →

Modersmålsdag med Søren Launbjerg

Sprogkredsen fejrede Den Internationale Modersmålsdag med maner. Sangeren, skuespilleren og højskoleforstanderen, Søren Launbjerg, som var med i det udvalg, der sammensatte Højskolesangbogens 19. udgave fortalte om sangvalget og lod os synge med på mange af de nye sange. Lise Bostrup… Læs mere →

Den Internationale Modersmålsdag 2022

Den 19. udgave af Højskolesangbogen, som udkom i 2020, indeholder adskillige nye sange, og flere af de gamle er taget ud. Sangeren og højskoleforstanderen, Søren Launbjerg, der deltog i udvalgsarbejdet kommer på Den Internationale Modersmålsdag og fortæller om udvalgets overvejelser,… Læs mere →

Og nu kommer Kjørmes-Knud …

I morgen, den 2. februar, er det kyndelmisse, og måske skal vi fejre den med at synge Jeppe Aakjærs sang Sneflokke kommer vrimlende fra 1916, der afsluttes med ordene ”Og nu kom Kjørmes Knud”. Da jeg var barn, troede jeg,… Læs mere →

© 2024 Den Danske Sprogkreds

Developed and maintained by ClearWebStatsUp ↑