Der er store forskelle på dansk talesprog og dansk skriftsprog. Hvis man som forfatter ønsker at gøre brug af replikker og dialoger i sine tekster, må man trække på begge dele. Det kan gøres på mange forskellige måder, men for at vælge er det en fordel at have styr på de sproglige virkemidler.

Tirsdag den 30. november underviste Sprogkredsens formand, Lise Bostrup, en lille gruppe forfattere fra Sydsjælland, Lolland, Falster om omkringliggende øer i at skabe mundrette replikker i foreningen stORDstrømmens regi.