Clement Kjersgaards hurtigsnak er berygtet, og mange seere gider ikke sidde og anstrenge sig for at følge med, når ordkaskaderne flyder ud af munden på den ellers meget engagerede og begavede tv-vært.
Clement Kjersgaard har gjort det at snakke alt for hurtigt til en del af sin personlige stil, men han er ikke alene om at lade munden løbe i overhalingsbanen. De fleste andre tv-værter og nyhedsoplæsere bruger nemlig langt flere ord pr. sekund end deres kolleger gjorde for 10 år siden.
Jacob Thøgersen, der er lektor på Københavns Universitet, forklarer forskellen med et ændret stilideal. Tidligere brugte man længere ord og længere sætninger, og idealet var et velformuleret og letforståeligt foredrag. I dag forsøger man at nærme sproget i nyheds– og debatprogrammer til det spontane og naturlige talesprog. Det betyder, at sætningerne bliver kortere, og der kommer mange små korte ord med, som tidligere ville være blevet anset for fyldord.
Egentlig kan man godt undre sig over, hvorfor den personlige, spontane snakkestil, skulle være bedre egnet til nyhedsformidling og debat end et sprog, hvor de talende bestræber sig på at formidle et indhold klart og forståeligt med gode pauser og klar intonation. Nyhedsformidling og debatindlæg er oftest baseret på research og skriftlige oplæg. Hvorfor skal det absolut kamufleres som en naturlig samtale?
Måske er tiden inde til et holdningsskift.