Den Danske Sprogkreds har i dag udgivet et lille hæfte med titlen Engelsk i dansk. Eksempler på engelsk indflydelse på det danske ordforråd i de senere år.

Det er Sprogkredsens bestyrelsesmedlem, Dan Hellum, der har udarbejdet hæftet, der kan købes for 50 kr. gennem DenDanskeSprogkreds@gmail.

Hæftet vil meget snart kunne bestilles gennem boghandlerne.

ISBN-nummeret er 978-87-92000-14-9.