En ordbog behøver ikke at være kedelig læsning. I den seneste udgave af Juridisk ordbog (2016) redigeret af dr.jur. Bo von Eyben kan man f.eks. læse en artikel om et ord, som vil være kendt af en række ældre danskere, men ganske ukendt for de fleste yngre. Ordet er hypnosemord.

Det sammensatte ord hypnosemord blev dannet af medierne i 1951 efter, at en 28-årig tidligere HIPO-mand ved navn Palle Hardrup den 29. marts forsøgte at begå et røveri i Landmandsbankens filial på Nørrebrogade i København.

Palle Hardrup dræbte to ansatte og forsøgte at flygte, men han blev fundet og anholdt af politiet kort efter.

På trods af, at der kun var én røver til stede i banken, var der to mænd, der blev kendt skyldige i røveri og mord. Palle Hardrups cellekammerat fra den tid, han sad i Horsens Tugthus på grund af sine HIPO-aktiviteter, Bjørn Schouw Nielsen, blev tiltalt og idømt livsvarigt fængsel for at have hypnotiseret Hardrup til at begå ugerningerne.

Når det kunne lykkes cellekammeraten at få så meget magt over Palle Hardrup, skyldtes det, at Palle var en dybt traumatiseret mand. Han og hans bror var enæggede tvillinger, og de var tæt knyttet til hinanden. Desværre blev Palle anset for at være “dummere” end sin bror, og de to tvillinger blev skilt fra hinanden og kom i forskellige skoler, og Palle kom til at lide af et livslangt savn og et ønske om at knytte sig til en jævnaldrende. Han var et let offer for den kyniske og kriminelle cellekammerats påvirkninger.

Begge mænd sad i fængsel indtil 1967, og herefter skiftede Palle Hardrup navn og flyttede til en anden del af Danmark, hvor han døde for få år siden.

Når jeg kommer til at tænke på hynosemordet i dag, skyldes det de grumme beretninger om yngre mænd, der sætter deres liv på spil ved at køre ind i folkemængder, sprænge bomber i lufthavne og åbne ild mod civile. Er der mon også her tale om en slags hypnosemord, og kan den, der hypnotiserer, dømmes samme straf som den, der reelt udfører ugerningen, ligesom Bjørn Schouw Nielsen blev det i 1951?