Justin Markussen-Brown gennemgik en række situationer med fokus på optimering af børns sprogindlæring. Der er ifølge ham stor forskel på det “input”, man giver børnene, og det realistiske “intake”. Det handler om at servere sproget for børnene med fokus på, hvad de kan absorbere, og man må hele tiden tage udgangspunkt i det, de allerede kan, og støtte udvidelsen af deres sproglige kompetence.

Justin Markussen-Brown har en særlig evne til at få de til tider komplicerede teorier til at glide lige ind i hovederne på tilhørerne, og Den Danske Sprogkreds vil gentage successen ved et fysisk arrangement, så snart coronarestriktionerne tillader det.