I slutningen af 1700-tallet hærgede voldsomme koppeepidemier Europa. Tusindvis af børn døde, og hvis de ikke døde af kopper, blev de vansiret eller koparret for livet. Man måtte prøve at finde en måde at beskytte sig på.

Struensees eksperimenter

Nogle læger forsøgte at gøre børn immune ved at smitte dem med sygdommen i mild grad. Den dansk-tyske hoflæge Johann Friedrich Struensee var foregangsmand og prøvede i 1770 metoden af på den lille kronprins Frederik. Prinsen overlevede og blev aldrig senere ramt af den frygtede sygdom.

En klog engelsk bondemand og en kvik læge

En engelsk bonde ved navn Benjamin Jesty (1736-1818) havde lagt mærke til, at malkepiger, der havde fået smitte overført fra yvere med kokopper, hurtigt kom sig og herefter blev immune over for den humane koppevirus. Han følte sig overbevist om, at han ved at ridse et sår på overarmen af sine børn og sin kone med en nål og herefter dyppe nålen i et væskende sår fra et yver og stikke den ind i såret, ville kunne gøre dem immune over for sygdommen. Også denne metode virkede, og Jestys familie gik fri af sygdommen.

Lægen Edward Jenner (1749-1823) hørte om sagen og gik i gang med systematiske eksperimenter, hvor han bl.a. i 1796 indpodede en dreng med materie fra en tjenestepige, der var blevet smittet af kokopper. Drengen blev herefter påført smitte fra den humane koppevirus, og til videnskaben og drengens store held forsvandt den frygtelige sygdom, og drengen blev rask og frisk igen.

Jenner beskrev resultaterne, og to år senere var verdens første vaccine klar, og hvad var mere naturligt end at opkalde fænomenet efter koen, der startede det hele? Ko hedder vacca på latin.

Vaccine og dokumentation

Den første vaccination i Danmark blev gennemført i 1801 af kirurgen Frederik Christian Winsløw. Vaccinationen var en succes, og i 1810 blev der indført en kolonne i kirkebøgerne, hvor det ud for hver person skulle bevidnes, at der var fremvist koppeattest. Børn uden koppeattest kunne hverken komme i skole eller blive konfirmeret, og unge mennesker skulle også have en koppeattest for at blive gift eller for at blive soldat.

Resultatet var, at sygdommen kopper blev så godt som udryddet i Danmark.

Af Dan Hellum og Lise Bostrup, Sprogkræsen 10, 2021.