H.C. Ørsted er i dag kendt for sin opdagelse af elektromagnetismen. Elektromagnetismen var i Ørsteds egen selvforståelse imidlertid bare et biprodukt, en slags sidegevinst. For Ørsted handlede det primært om at skabe en sammenhængende kemisk terminologi, og som det barn af romantikkens idé om altings sammenhæng, han var, udfoldede han sine ideer om ord for kemiske stoffer parallelt med sine ideer om ord for ord i det almindelige sprog. Ørsted opfandt f.eks. ordene billedkunst, brugskunst og ildsjæl.

Tidsskriftet Kvant bringer i årets sidste og netop udkomne nummer en artikel af mig om emnet baseret på min far, Ole Bostrups disputats Den kemiske revolution. Teknisk forlag, 1996