Når man danner før nutid (perfektum) kan man bruge hjælpeverberne “har” og “er”.

Grundsystemet er klart nok:

Transitive verber, altså verber, der kan forbindes med et objekt, kombineres med “har”: har spist kagen, har drukket kaffen og har brugt pengene.

Intransitive verber, altså verber, der ikke kan forbindes med et objekt, kombineres med “har”, hvis der er tale om en handling, der foregår i en periode: har sovet i 8 timer, har boet i København i 10 år og har gået til dans i 2 måneder.

Intransitive verber kombineres med “er”, hvis der er tale om en handling, der foregår på et bestemt tidspunkt: er faldet i søvn kl. 23, er flyttet til København den 2.2. og er lige gået ud i køkkenet.

Hvis man kommer til at bruge det forkerte hjælpeverbum, kan der opstå sære misforståelser som her, hvor nogle uheldige sprogbrugere er kommet til skrive, at de har flyttet lørdagen til Hauser Plads, i stedet for at skrive, at de (selv) er flyttet til Hauser Plads.