Bibelselskabet anvender to lingvistiske trends: det kønsneutrale og det inkluderende sprog i den nye bibeludgave.

Bibelselskabet hævder, at man med den nye oversættelse, som er udgivet med titlen Bibelen 2020, er tættere på de oprindelige tekster.

Om det er lykkedes, skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg ser bare en række forskellige ændringer af bibelsproget gennem de seneste tre udgaver, og heriblandt finder jeg to af de hotte trends i den moderne lingvistik: det

Det kønsneutrale sprog

I de gamle oversættelser af Biblen blev der konsekvent henvist til ordet menneske med pronomenerne han, ham og hans.

Det sker f.eks. i Prædikerens bog kap 5, 7-8:

Al Menneskets Flid tjener hans Mund, og dog stilles hans Sult aldrig. (1871).

I oversættelsen fra 1992 undgår man de maskuline pronomener ved f.eks. som her at skifte fra aktiv til passiv form:

Al menneskets slid tjener munden, men aldrig stilles sulten.

Også i Bibelen 2020 undgår redaktionen at omtale et menneske som en mand. På det tidligere nævnte sted anvendes her en gentagelse for at undgå det politisk ukorrekte maskuline pronomen:

Al menneskets hårde arbejde handler om at få noget at spise, men menneskets sjæl bliver aldrig mæt.

Hvis udviklingen fortsætter på denne måde, importerer Bibelselskabet nok det svenske kønsneutrale pronomen hen for både han og hun i forbindelse med næste Bibeloversættelse.

Det inkluderende sprog

Noget helt nyt i Bibelen 2020 er afskaffelsen af det såkaldt ekskluderende sprog.

I oversættelse fra 1907 hedder det f.eks. i Prædikerens bog: Thi hvad Fortrin har den vise fremfor Daaren?, og i oversættelsen fra 1992 var Daaren meget fornuftigt skiftet ud, så det hed: Hvad har den vise frem for tåben?

I begge tilfælde reducerer man personerne til en enkelt egenskab, og dermed ekskluderer man de omtalte fra gruppen af ”rigtige mennesker”.

Det dur ikke i vore dage. I stedet skal man italesætte disse mennesker, som en delmængde af alle mennesker. Man kunne f.eks. sige de vise mennesker og de mentalt handicappede mennesker, men det lyder ret så kluntet.

Redaktionen af Bibelen 2020 har valgt at gå ret langt fra originalen, og passagen er blevet omskrevet til spørgsmålet: Hvorfor er det bedre at være klog end dum?

Nu er vi vist snart lykkedes at få Bibelens sprog helt, helt ned på jorden.