Den Danske Sprogkreds’ bestyrelse har besluttet at indstifte to nye priser for dansk sprog.
Priserne, der med inspiration fra H.C. Andersens eventyr har fået navnene Svanen og Ællingen vil blive uddelt første gang på H.C. Andersens fødselsdag den 2. april 2020.

Svanen
Svanen gives til en person, en gruppe personer, et firma eller en skole, der har gjort en væsentlig indsats for det danske sprog ved f.eks. at tale og skrive et virkelig godt, nuanceret og udtryksfuldt dansk, ved at have udarbejdet fremragende forskning eller undervisningsmateriale om dansk sprog eller ved at have oversat væsentlige værker eller taler til eller fra dansk.

Ællingen
Ællingen gives til en person, en gruppe personer, et firma eller en skole, der har gjort noget, der bidrager til, at det danske sprog mister domæner, bliver svækket ved uhensigtsmæssig inddragelse af fremmedord, brug af floskler, utydelig tale eller andet, der med fordel kunne ændres.

Inspirationen til at uddele en pris for brugen af sproget på en måde, der kun kan blive bedre, kommer fra Svenska Språkförsvaret og Verein Deutsche Sprache, der i mange år har anvendt sådanne priser til at sætte fokus på mindre vellykket sprogbrug.

Alle kan indstille
Alle er velkomne til at indstille kandidater ved at indsende en begrundelse til DenDanskeSprogkreds@gmail.com.

Den Danske Sprogkreds’ priskomité vil gennemgå alle forslag og udarbejde en indstilling til bestyrelsen.

Indstillingerne afleveres under BogForum på stand C3-030 eller sendes til Den Danske Sprogkreds senest den 5. marts 2020.

Nogle af begrundelserne vil blive offentliggjort i Sprogkredsens blad Sprogkræsen.