Det engelske ord kom ind i det danske sprog i starten af 1900-tallet. I dag er det sjældent at høre en dansker bruge den engelske udtale.
UGENS ORD
MARIANNE RATHJE
Har du egentlig lagt mærke til, hvordan de danske vejrværter udtaler ’weekend’ i deres vejrudsigter på tv?

Skal man tro det netop udgivne nummer af sprogbladet Sprogkræsen, som udgives af Den Danske Sprogkreds, der bl.a. arbejder for at bevare det danske sprog, bliver udtalen af oprindeligt engelske ord som f.eks. ’weekend’ i dag hyppigere udtalt på engelsk. De skriver:

»De enorme mængder af engelske ord, der kommer ind i sproget, tilpasses kun i ringe grad de danske udtale- og bøjningsmønstre, og ord, der længe har været i det danske sprog, udtales i højere grad på engelsk, f.eks. ’weekend’«.

Ord, der begynder med w i skriften, kan på dansk udtales enten med dansk v-lyd eller engelsk w-lyd. F.eks. udtales ordet ’wc’ med dansk v-lyd, mens ordet ’walkie-talkie’ udtales med engelsk w-lyd. Nogle ord, der begynder med w i skriften, kan på dansk endda udtales på begge måder.

Sprogforsker Pia Jarvad har opdelt danske ord med w i tre grupper: gamle engelske lån, som har dansk v hos alle danskere, f.eks. ’waliser’ og ’whist’, gamle engelske lån, hvor den ældre generation har v, og den unge har w, f.eks. ’weekend’ og ’whiskey’, og nye engelske lån, der har w-udtale hos alle, f.eks. ’widescreen’ og ’wow’.

Pia Jarvad konkluderede i 1990’erne, at ved ord, hvor der var en generationsforskel i udtalen, f.eks. ’weekend’, ville det i fremtiden være sådan, at den engelske w-udtale ville sejre. Men hov. Så vil det altså sige, at vi alle sammen nu skulle gå rundt og sige ’weekend’ med det engelske w? Gør du det? Jeg gør ikke.

God lørdag-søndag
Det engelske ’weekend’ er et gammelt lån, som kom ind i det danske sprog i starten af 1900-tallet. Det tidligste eksempel er fra 1904. Et andet gammelt eksempel fra 1918 illustrerer den historiske nødvendighed af at indføre et begreb som ’weekend’ i det danske sprog:

»I forskellige Fag, særlig i Murerfaget, har Arbejderne på egen Haand indført Weekend og standser Arbejdet Kl. 12 om Lørdagen«.

De skriftlige eksempler på ’weekend’ bliver hyppigere i 1920’erne, og i 1955 optages ordet i Retskrivningsordbogen. Men der var i starten en modstand mod det fremmedartede ord. Således eksperimenterede man med mere hjemlige ord som ’ugeslut’, ’ugelov’, hvor ’lov’ betød ’fri’, ’ugeskifte’ og ’ugeende’.

Så sent som i 00’erne, da jeg sidst var ansat i Dansk Sprognævn, gik nævnets nestor, den legendariske Arne Hamburger, født i 1921, hver fredag rundt og ønskede alle medarbejdere, hver og en, ’god lørdag-søndag’. Han nægtede at bruge ’weekend’.

Teenagere eller oldinge
Ud fra Sprognævnets ordsamling kan man slutte sig frem til, at den almindelige udtale af ’weekend’ i 1960’erne var med det engelske w, mens det i 1980’erne og 1990’erne var mest udbredt med den danske v-udtale. Udtaleordbogen skrev for snart 30 år siden, at det var de højere sociale lag, der udtalte ’weekend’ på den engelske måde, mens det var de lavere sociale lag, der udtalte det med det danske v.

I starten af 00’erne undersøgte jeg netop, hvordan en gruppe af unge teenagere og en gruppe af midaldrende i 30’erne og 40’erne udtalte ’weekend’, og alle som en sagde de ’weekend’ med det danske v. Der var altså hverken noget, der tydede på, at det er w-udtalen, der vinder, som Pia Jarvad spåede, og der er heller ikke støtte til Sprogkredsens antagelse om, at ’weekend’ i højere grad udtales med det engelske w end med det danske v.

Men hvordan er det så i dag? Jeg kender ikke nogen, hverken teenagere eller oldinge, der siger ’weekend’ på den engelske måde. Men det kan enhver jo komme og sige. Lad os se på, hvad de gør i de vejrudsigter, vi ser hver dag i fjernsynet.

Vi tager de yngre meteorologer først. Andreas Nyholm, TV 2, og Nina Bendixen, DR 1, er begge i 30’erne og har den seneste uge sagt hhv. »Og skal vi lige kort kigge på vejrforholdene her ind i weekenden« og »En weekend, som til gengæld bliver noget mere solrig«.

Begge siger ’weekend’ med det danske v. Det samme gør vejrværterne Thomas Mørch og Christian Cherry, der begge er i 40’erne. Men hvad så med de ældre vejrværter som Peter Tanev, der er i 50’erne, eller Michael Jarnvig og Per Christiansen, der er i 60’erne, hvad siger de? Det samme: ’weekend’ med det danske v.

Jamen findes udtalen med det engelske w så slet ikke længere? Jo, vejrværten Søren Jakobsen, der er i 50’erne, siger det på den engelske måde. Så det er således snarere en raritet end en udbredt tendens at udtale ’weekend’ med w. Og hvis der endelig er en generationsforskel, er det altså den ældre generation, der udtaler ’weekend’ på engelsk, ikke den unge.

Den unge generation betragter det som et dansk ord, der skal udtales på dansk.

kultur@pol.dk