TV Lorry bruger i dag, søndag den 7. april, ordet at vækste
Den 5. april udsendte Metroselskabet en pressemeddelelse med overskriften Flere togafgange i metroen i myldretiden. Meddelelsen var temmelig lang, indeholdt mange forskellige tal, og budskabet mellem linjerne var: ”Hvor er vi bare gode her i Metroselskabet”.

Ned i papirkurven
Den slags meddelelser bliver ofte sendt direkte i papirkurven, men TV 2s Lorryland-redaktion tog den op. Lorryland er, hvis man ikke lige ved det, TV2 redaktion for hovedstadsområdet, og det er klart, at metroen interesserer seere her mere, end den interesserer borrnholmere og nordjyder.

Op igen og om
Lorrylands redaktion har givet pressemeddelelsen kniven, reduceret den til under en tiendedel, vredet den, så de kun har et emne og givet den den fængende overskrift Metroen vækster. Det er altså Lorryland, der har hittet på at bruge ordet vækste, ikke Metroselskabet.

Vækster? Hvad er det?
Grammatisk set er at vækste en afledning af ordet vækst, lige som at cykle er en afledning af en cykel og at huse er en afledning af et hus.

En 2. grads-afledning
At vækste er dog lidt mere kompliceret, idet vækst ikke er et simpelt ord, men en afledning af at vokse. Der er altså tale om en afledning i 2. grad: et udsagnsord gøres til et navneord, der gøres til et nyt udsagnsord.

Det er lidt snurrigt, men vi kender systemet fra udsagnsordet at skrive, der kan afledes til navneordet skrift, der igen kan afledes til udsagnsordet at skrifte.

Anderledes betydning

At skrifte har ikke samme betydning som at skrive, men bruges i katolsk sammenhæng om at bekende sine synder for en præst.
At vækste betyder heller ikke det samme som at vokse. At vækste bruges i økonomisk betydning om at erobre markedsandele, at finde nye nicher og have fremgang:
   

Vi har vækstet 10 pct. på omsætningen, men vi kunne godt have vækstet en hel del mere (Horsens entreprenør i Børsen 6.2.2019).
Gode råd til, hvordan du kan vækste din virksomhed hurtigere (Businesspower.dk 25.4.2018)

Hvad skal vi med ordet vækste?
Ordet vækste er ikke opstået ud af det blå. Det er et ord, der er inspireret af et engelsk/amerikanske to grow. Grow kan betyde at blive, at vokse og at dyrke, og det bruges også ofte i betydningen at vækste:

 9 Tips for Growing a Successful Business – (Investopedia, 2019)

Hvis man forsøger at oversætte det denne overskrift til dansk, dur ordet vokse ikke, og så ligger det lige til højrebenet at skabe en ny afledning af det danske ord, så det kan dække den engelske betydning.
Man kunne også have brugt udsagnsordene at udvikle eller at skabe, eller man kunne formulere sætningerne helt anderledes, men det går hurtigere og lyder smart at udtrykke sig så tæt på amerikansk som muligt, og nu har vi så fået et nyt ord, og ordet at vækste er optaget i såvel Den Danske Ordbog som i Retskrivningsordbogen.

Metroen her i indlægget er tegnet af Britta Routhier.