Dialogkaffe og 779 andre nye ord: Den Danske Ordbog er blevet opdateret, sådan lød overskriften i den pressemeddelelse, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) udsendte den 7. marts i år.

Registreringen

Listen er et resultat af det arbejde DSL-forskerne udfører for at registrere nye ord primært i artikler i de etablerede medier, men også i indlæg på de sociale medier og i kommercielle tekster. Det er ikke altid, ordene er helt nye, men på grund af det danske sprogs rige muligheder for at skabe nye ord ved at sammensætte og aflede allerede eksisterende ord, skaber vi hvert år så mange nye konstruktioner, at det vil være meningsløst at opliste dem alle.

Dokumentationen
DSLs forskere er meget omhyggelige med dokumentere de første forekomster af ordene. I forbindelse med ordet dialogkaffe anføres følgende:

Betydning:
det at mødes over en kop kaffe og diskutere fredeligt frem for at udveksle hadefulde synspunkter, især på sociale medier

Henvisning til parallel konstruktion:
SE OGSÅ dialogmøde

Form: GRAMMATIK især i singularis [citeret direkte]

Brug:
forfatteren reagerer på hadefulde mails ved at invitere sig selv til dialogkaffe med blandt andre pistolbærende unge og drakoniske imamer WeekA2017

Hvor mange floder af dialogkaffe skal man mon skylle ned for at nå mennesker med sådanne holdninger? Berl2017.

Udeladelse af ophavsmanden

Det er alt sammen smukt og godt, men jeg undrer mig over,  hvorfor DSL henviser til to forskellige medier, der har brugt udtrykket, men ikke nævner, at udtrykket er skabt og gjort kendt af den tyrkisk-fødte politiker Özlem Cekic.

Özlem Cekic blev i et tv-program konfronteret med en mand, der kom med meget voldsomme, racistiske udfald mod hende og brød sammen for åben skærm, men da hun havde sundet sig, opfandt hun konceptet dialogkaffe, hvor to modstandere sætter sig over for hinanden, ser hinanden i øjnene og drikker kaffe, mens de udveksler synspunkter.

Resultaterne af Cekic’ dialog-kaffe-arrangementer var  faktisk en større forståelse og en mindre brug af hadefulde udtryk.

Det er ikke sproget, der udvikler sig, men os selv, der udvikler det ved at bruge det

Det hævdes gang på gang, at sproget udvikler sig selv efter sine egne love. I Den Danske Sprogkreds mener vi, at det er os selv, der udvikler sproget ved at bruge det. Det er os, der vælger at opfinde nye ord, fremme andre ord ved at bruge dem hyppigt og skubbe andre ud i glemslens mørke.

Når DSL i Den Danske Ordbog angiver medierne, her Weekendavisen og Berlingske Tidende, i stedet for den person, der brugte ordet først, fjernes vores fokus fra de skabende individer.

Et eksperiment

Vi ved godt, at det var Mogens Glistrup, der opfandt ordet papirnusser, og at det var Lars Løkke eller en af hans spindoktorer, der gjorde det besynderlige modsætninsfyldte ord nulvækst kendt, men det fremgår ikke af Den Danske Ordbog.

Kunne vi ikke her i Sprogkredsen hjælpe hinanden med at opbygge en liste af gode eksempler på ord, som er gået ind i det danske sprog, men som er opfundet af helt konkrete personer?