Fredag den 29.oktober forsvarede Den Danske Sprogkreds’ gode ven, Henrik Gottlieb, sin disputats:

Echoes of English

Anglicisms in minor speech communities – with special focus on Danish and Afrikaans

Henrik Gottlieb fortalte om forskellige typer engelsk påvirkning af det danske sprog. Der er ord, der lånes fra engelsk, fordi vi ikke har ord for dem på dansk, men der er også ord, der overtages fra engelsk, selv om vi allerede har gode danske ord for dem. Hvad skal vi f.eks. med “marketing”, når vi har ordet “markedsføre”?

Den flittige læser af Sprogkræsen vil nikke genkendende til dette, for allerede i det allerførste nummer af  Sprogkræsen, altså i 2018, bragte vi en artikel af selvsamme Henrik Gottlieb, der bl.a. brugte ordet “gøgeunge” om engelske ord, der kommer ind i det danske sprog og stille og roligt finder sig til rette – og dernæst skubber allerede eksisterende ord ud i glemslens mørke.

Den norske opponent, Gisle Andersen, brugte intet mindre end halvanden time på at gennemgå Henrik Gottliebs definitioner og argumentation, og forsvaret af disputatsen varede over 4 timer. Publikum holdt imidlertid ud, for det var ganske interessant at høre den barske norske professors skarpe analyse.

Personligt nåede jeg ikke helt at forstå pointen med at inddrage den engelske indflydelse på afrikaans. Det var noget med, at afrikaans var ved at drukne i engelsk indflydelse, men situationen med det hollandsk prægede kolonisprog i Sydafrika og dansk i Danmark forekom mig ikke oplagt.

Hvorom alting er, kan man nu købe Henrik Gottliebs disputats, der er skrevet på engelsk og udkommet på det tyske forlag Peter Lang, og danne sig sin egen mening.