Interessen for Den Danske Sprogkreds´ stand på Bogforum var stor.

Mange af vores gæster var messegæster, der kom forbi standen og lod sig fange ind af vores udstilling, og her var plakaterne med Gert Ejtons illustrationer til vores bøger om faste vendinger og ordsprog det absolutte trækplaster.

Andre havde kigget på programmet og kom målrettet hen til hal 3, række C stand 037. De havde læst et eller flere af vores debatindlæg i medierne og indledte samtalen med at erklære, at de var meget enige med os i, at der var for meget engelsk i dansk, at der bør gøres op den passive, deskriptive sprogpolitik, eller at der bør gøres mere ud af danskundervisningen i dansk sprog i det danske skolesystem. De ville gerne ville høre mere om Sprogkredsen.

10 af gæsterne valgte at melde sig ind, betalte kontingentet på 250 kr., valgte en medlemsbog og fik det nyeste nummer af Sprogkræsen. De fik også et par gratis eksemplarer af Sprogkræsen ud fra interesse.