Morten Messerschmidt

Det danske sprog skal sikres, støttes og styrkes

Kort tekst

Det danske sprog er en central del af vores identitet, men det er truet af galopperende amerikanisering

Lang tekst

Det danske sprog er med til at samle os som folk. Med sproget har vi redskabet til at favne hele verden, og dermed tilværelsen i bredeste forstand – vi kan tænke, vi kan tale, vi kan elske, vi kan le gennem vort fælles sprog, som dermed rækker ud til en central del af dansk identitet. Dansk Folkeparti er bekymret for udviklingen af vores sprog, og derfor vil vi styrke det danske sprog med forskellige tiltag. Sproget er vores vigtigste kulturarv, og der gøres ikke nok i dag for at sikre, at det føres videre til kommende generationer.

Derfor ønsker Dansk Folkeparti, at loven om Dansk Sprognævn ændres således, at Dansk Sprognævn fører en aktiv sprogpolitik, i stedet for den passive sprogpolitik, som nævnet fører i dag. Universitetsloven skal ændres, så at der stilles krav til danske universiteter om undervisning på dansk. Og der skal udarbejdes en lov om beskyttelse og udvikling af det danske sprog, så det kan modstå den galopperende amerikanisering.